ประกาศผลผู้ชนะในการจัดซื้อ ชุดกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดี ชนิดวีดีโอสโคป พร้อมระบบวิดีทัศน์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : สอบราคา/ประกวดราคา : ข่าวผลการสอบราคา/ประกวดราคา : ประกาศผลผู้ชนะในการจัดซื้อ ชุดกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดี ชนิดวีดีโอสโคป พร้อมระบบวิดีทัศน์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลผู้ชนะในการจัดซื้อ ชุดกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดี ชนิดวีดีโอสโคป พร้อมระบบวิดีทัศน์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)