ประกาศผลผู้ชนะในการจัดซื้อ ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพผ่าตัดผ่านกล้องความ ละเอียดสูง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : สอบราคา/ประกวดราคา : ข่าวผลการสอบราคา/ประกวดราคา : ประกาศผลผู้ชนะในการจัดซื้อ ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพผ่าตัดผ่านกล้องความ ละเอียดสูง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลผู้ชนะในการจัดซื้อ ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพผ่าตัดผ่านกล้องความ ละเอียดสูง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)