ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา และประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินกำหนดการสมัครบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2564 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : ประชาสัมพันธ์ : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา และประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินกำหนดการสมัครบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา และประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินกำหนดการสมัครบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2564

ประกาศ

กำหนดการ