การประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือ “นิสิตแพทย์เรียนดีแต่ยากจน” – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : การประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือ “นิสิตแพทย์เรียนดีแต่ยากจน”

การประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือ “นิสิตแพทย์เรียนดีแต่ยากจน”

วันอังคาร ที่ 11 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม ME2-710 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนโยบาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ได้ประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือ “นิสิตแพทย์เรียนดีแต่ยากจน” นางสาวณัฐวดี เหล่าบุบผา (ว่าที่) นิสิตสาขาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เรียนดีแต่ฐานะทางบ้านยากจน ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเรียนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประสบปัญหาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพื่อศึกษาในระดับอุดมศึกษา ตามที่สื่อมวลชนนำเสนอข่าวไปแล้วนั้น ทั้งนี้ มีผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาคเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของ นางสาวณัฐวดี เหล่าบุบผา ไว้แล้วจำนวนหนึ่ง ซึ่งน่าจะเพียงพอต่อการศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (6ปี) ทางคณะแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอขอบพระคุณ สื่อมวลชน และผู้บริจาคที่เห็นความสำคัญให้โอกาสทางการศึกษา และไม่ทอดทิ้งนิสิตเรียนดีแต่ยากจน ซึ่งทางคณะแพทยศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะได้ช่วยดูแลแผนการใช้จ่ายและการเรียนของนิสิตต่อไป