การตรวจร่างกายและเซ็นสัญญานิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2564 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : ประชาสัมพันธ์ : การตรวจร่างกายและเซ็นสัญญานิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2564

การตรวจร่างกายและเซ็นสัญญานิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2564

รายชื่อทำสัญญา

กำหนดการเข้าตรวจร่างกายและเซ็นสัญญา

แนวทางการจัดทำสัญญาปี

ตัวอย่างสัญญา-cpird-2564