รับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ N95 Mask และ Surgical Mask จากมูลนิธิชัยพัฒนา – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : รับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ N95 Mask และ Surgical Mask จากมูลนิธิชัยพัฒนา

รับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ N95 Mask และ Surgical Mask จากมูลนิธิชัยพัฒนา

วันศุกร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสุทธาเวช รับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ N95 Mask และ Surgical Mask จากมูลนิธิชัยพัฒนา หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม