ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 7/2564 ตำแหน่งช่างเทคนิค 1 อัตรา /ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : รับสมัครงาน : ผลการสอบคัดเลือก : ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 7/2564 ตำแหน่งช่างเทคนิค 1 อัตรา /ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 7/2564 ตำแหน่งช่างเทคนิค 1 อัตรา /ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา