งานพัสดุ – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : งานพัสดุ

งานพัสดุ

งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์

บุคลากรงานพัสดุ ระเบียบ/กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แบบเอกสาร ข้อแนะนำ/ข่าวสาร

 

 

 

 งานพัสดุ  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 เลขที่ 269  ตำบลตลาด  ถนนนครสวรรค์  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  44000

โทรศัพท์ 0 4302 1021

ต่อหมายเลขภายใน    หน่วยจัดซื้อวัสดุ         7868

                                        หน่วยจัดจ้าง               7783

                                         หน่วยจัดหาครุภัณฑ์  7750