คลินิก หู คอ จมูก

รายละเอียด

คลินิกโรคผิวหนัง

รายละเอียด

คลินิกตา

รายละเอียด

คลินิกอายุรกรรมโรคระบบทางเดินอาหาร

รายละเอียด

คณะแพทยศาสตร์

Click

ตารางแพทย์ออกตรวจ

รายละเอียด

สถิติการให้บริการ

รายละเอียด

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Click

ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายละเอียด

สมัครงานออนไลน์ 24 ช.ม.

Click

สวนเด็กสุทธาเวช

รายละเอียด

แพทย์แผนไทยประยุกต์

ให้บริการตรวจรักษาโดยการหัตบำบัด และการรักษาโดยใช้ยาสมุนไพร การประคบสมุนไพร อบไอน้ำสมุนไพร การดูแลมาราดาหลังคลอดเพื่อบำบัด รักษา ปกป้อง ฟื้นฟูสุขภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลินิกตา

ให้บริการตรวจวัดค่าสายตา ตรวจรักษาโรคทางตา ต้อลม ต้อหิน ต้อเนื้อ ต้อกระจก กระจกตาติดเชิ้อ เยื่อบุตาอักเสบ ม่านตาอักเสบ โรคทางจอตา ตรวจคัดกรองเบาหวานจอตา และโรคทางตาอื่นๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม

หน่วยบริการทันตกรรม

ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันแก่ประชาชนและนักศึกษา วินิจฉัยแยกโรคและถ่ายภาพรังสีในช่องปาก ด้วยระบบดิจิตอล ให้ความรู้ด้านทันตสาธารณสุข ให้บริการรักษาอุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน

 learn more

คลินิกกายภาพบำบัด

ให้บริการกายภาพบำบัดในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การบำบัดรักษา และการฟื้นฟูสภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความปลอดภัย และพึงพอใจ

 learn more

สวนเด็กสุทธาเวช

ศูนย์เรียนรู้สถานพัฒนาเด็กเล็กนมและการเรียนรู้แบบบูรณการ 3 เดือน – 3 ปี โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เปิดให้บริการการเลี้ยงดูคู่เรียนรู้แบบบูรณการให้แก่เด็กเล็กตั้งแต่อายุ 3 เดือน – 3 ปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน

 learn more

คลินิกหู คอ จมูก

หน่วยดูแลหู คอ จมูก โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง โรคจมูกและไซนัส,ความผิดปกติจากอุบัติเหตุบริเวณใบหน้า

 learn more

ศูนย์บริการทางการแพทย์ (เขตพื้นที่ขามเรียง)

ตั้งอยู่ที่ ม.ใหม่ ระหว่างหอพักเชียงยืน และ หอพักชื่นชม

 learn more

งานรังสีวินิจฉัย (X-Ray)

งานรังสีวินิจฉัยเปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ได้มาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

 learn more

บริการโรงพยาบาลสุทธาเวช

คลินิกโรคผิวหนัง


 learn more

คลินิกกุมารเวชกรรม


 learn more

คลินิกแพทย์แผนจีน


 learn more
แพคเกจตรวจสุขภาพประจำปี

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียด

62

จำนวนแพทย์

เปิดให้บริการ

24 ชั่วโมง

97943+

จำนวนผู้ป่วยต่อปี