ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย

โรงพยาบาลสุทธาเวช เป็นโรงพยาบาลของรัฐ