สถิติการให้บริการ

โรงพยาบาลสุทธาเวช เป็นโรงพยาบาลของรัฐ

สถิติการบริการผู้ป่วยนอก

สถิติการบริการผู้ป่วยใน