คลินิกแพทย์แผนจีน

โรงพยาบาลสุทธาเวช เป็นโรงพยาบาลของรัฐ