คลินิกโรคผิวหนัง

โรงพยาบาลสุทธาเวช เป็นโรงพยาบาลของรัฐ

 

วันจันทร์ : คลินิกฉายแสงอาทิตย์เทียม เวลา 08.00 – 16.00น. และนอกเวลา 16.00 – 19.00น.

วันอังคาร : คลินิกโรคผิวหนัง เวลา 09.00 – 12.00น.

วันพุธ : คลินิกฉายแสงอาทิตย์เทียม เวลา 13.00 -16.00น.

วันพฤหัสบดี : คลินิกโรคผิวหนัง เวลา 09.00 12.00น. ศูนย์เลเซอร์และความงาม เวลา 13.00 – 16.00น.

และคลินิกฉายแสงอาทิตย์เทียมนอกเวลา เวลา 16.00 – 19.00น.

วันศุกร์ : คลินิกโรคผิวหนัง เวลา 09.00 – 12.00น. และศูนย์เลเซอร์และความงาม เวลา 13.00 – 16.00น.

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วันอังคารและวันพุธ โดย อ.นพ.สรรญชัย สมบัติไหมไทย

วันพฤหัสบดี โดย อ.พญ.อลิตา สมบัติไหมไทย