งานรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสุทธาเวช โรงพยาบาลสุทธาเวช
งานรังสีวินิจฉัย
บริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ เขตพื้นที่ในเมือง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
Curriculum
Producing medical graduates according to standards internationally
Standards
WFME
Suddhavej Hospital
Providing medical services
SERVICES

Student Services

Events

The Faculty of Medicine (MED) Attending Buddhist Lent Day 2022,Hosted by Mahasarakham University

Her Royal Highness Maha Chakri Sirindhorn has officially conferred candles and monk’s bathing clothes to…

Read More

Applied Thai Traditional Medicine Students cooperating with Mechatronic Engineering students, MSU, rewarded Silver Prize from Thailand Research Expo 2022

Ms. Siriyakorn NANTALAD and Ms. Supitcha SAKONG, Applied Thai Traditional Medicine students, the Faculty of…

Read More

Wai Kru Ceremony 2022

On August 4th, 2022, the Faculty of Medicine, Maharakham University has organized “Wai Kru Ceremony…

Read More
Visiting

Visiting to Faculty of Medicine, Mahasarakham University

Mahasarakham University

Khamriang Sub-District, Kantarawichai District,
Maha Sarakham 44150 Thailand

Suddhavej Hospital

Providing medical services according to professional standards.

News

Founded in 2003
Number of Students : 742
100 Percentage of graduation
Location : Maha Sarkham, Thailand
Lecturers – Students : 1:7
Suddhavej Hospital 27/7

Event Calendar

Gallery