งานรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสุทธาเวช โรงพยาบาลสุทธาเวช
งานรังสีวินิจฉัย
บริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ เขตพื้นที่ในเมือง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
Curriculum
Producing medical graduates according to standards internationally
Standards
WFME
Suddhavej Hospital
Providing medical services
SERVICES

Student Services

Events

Suddhavej Hospital launches computerized tomography Canon, Aquilion Prime SP model.

On Thuesday, June 1, 2021, at the meeting room Chalerm Warawit, Faculty of Medicine Mahasarakham…

Read More

The Workshop Seminar on “Review of Strategic Plans of Suddhavej Hospital 2021 – 2022, term of 2 years (Day 1).

On Thursday, July 1, 2021, at the meeting room Chalerm Warawit, Faculty of Medicine Mahasarakham…

Read More

The MSU President follows up the Dean's administrative assessment

On July 7, 2021, at the meeting room ME2-0701, Faculty of Medicine Mahasarakham University. Assoc.…

Read More
Visiting

Visiting to Faculty of Medicine, Mahasarakham University

Mahasarakham University

Khamriang Sub-District, Kantarawichai District,
Maha Sarakham 44150 Thailand

Suddhavej Hospital

Providing medical services according to professional standards.

News

Founded in 2003
Number of Students : 742
100 Percentage of graduation
Location : Maha Sarkham, Thailand
Lecturers – Students : 1:7
Suddhavej Hospital 27/7

Event Calendar

Gallery