ยินดีต้อนรับสู่
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

043 021 021

จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี โท และเอก สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาแพทย์แผนไทยประยกต์ สาขาปฏิบัตการฉุกเฉินการแพทย์ และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เวลาทำการ :

  • จันทร์ - ศุกร์ 8:30 - 16:30
  • หยุด เสาร์ - อาทิตย์
  • วันหยุด วันหยุดนักขัตฤกษ์