สุกัญญา ครุฑไชยันต์
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

7746

@msu.ac.th

นวลจันทร์ ศรีสารคาม
นักวิชาการเงินและบัญชี

7746

@msu.ac.th

ดวงใจ เผ่าเวียงคำ
นักวิชาการเงินและบัญชี

7746

@msu.ac.th

เพลินพิศ ปักษา
นักวิชาการเงินและบัญชี

7746

@msu.ac.th

กัญญาพร อังคะแสน
นักวิชาการเงินและบัญชี

7746

@msu.ac.th

ยุวรี คุณมี
นักวิชาการเงินและบัญชี

7746

@msu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มมส วิสัยทัศน์
คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำ ด้านสุขภาพชุมชนที่ได้มาตรฐานวิชาชีพสากล
SEE ALL
ที่อยู่ติดต่อ
  • 79/99 ตำบลตลาด อำเภอเมือง
  • จังหวัดมหาสารคาม 44000
  • 043 021021
  • [email protected]
Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget