ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด พนักงานช่วยการพยาบาล พนักงานทั่วไป
Read more
นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
Read more
(1) ทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา(2) นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา(3) พยาบาล จำนวน 21 อัตรา(4) นักวิชาการเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา
Read more
(1) แพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา(2) ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม จำนวน 1 อัตรา(3) ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา(5) พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 8 อัตรา(6) พนักงานทั่วไป (แม่บ้าน) จำนวน 1 อัตรา
Read more
ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอน จำนวน 1 อัตราตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
Read more
ผู้ช่วยสอนนักวิชาการศึกษาผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมผู้ช่วยนักกายภาพบำบัดพนักงานช่วยการพยาบาลพนักงานทั่วไป
Read more
ตำแหน่ง พยาบาล (สอบสัมภาษณ์)ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ (สอบข้อเขียน)ตำแหน่ง ทันตแพทย์ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์
Read more
คณะแพทยศาสตร์ มมส วิสัยทัศน์
คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำ ด้านสุขภาพชุมชนที่ได้มาตรฐานวิชาชีพสากล
SEE ALL
ที่อยู่ติดต่อ
  • 79/99 ตำบลตลาด อำเภอเมือง
  • จังหวัดมหาสารคาม 44000
  • 043 021021
  • medicine@msu.ac.th
Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget