ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (งานวิชาการ) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานเวชระเบียนและสถิติ) ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ (สำนักงานเลขานุการคณะฯ) ตำแหน่ง ครูช่วยสอน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) ตำแหน่ง พนักงานธุรการ (งานการพยาบาล) ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล (งานการพยาบาล) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด (งานกายภาพบำบัด) ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (งานอำนวยการ, งานรังสีฯ, งานแพทย์แผนไทยฯ)
Read more
คณะแพทยศาสตร์ มมส วิสัยทัศน์
คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำ ด้านสุขภาพชุมชนที่ได้มาตรฐานวิชาชีพสากล
SEE ALL
ที่อยู่ติดต่อ
  • 79/99 ตำบลตลาด อำเภอเมือง
  • จังหวัดมหาสารคาม 44000
  • 043 021021
  • medicine@msu.ac.th
Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget