ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอน จำนวน 1 อัตราตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
Read more
วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสมพร โพธินาม (300 ที่นั่ง) ชั้น 2 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงศิรินาถ ตงศิริ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพแก่ชุมชน ส่งเสริมบทบาทเยาวชนในการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน” กล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี พ่วงพรพิทักษ์ ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 โรงเรียนผดุงนารี อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 50 คน และโรงเรียนมิตรภาพ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 
Read more
คณะแพทยศาสตร์ มมส วิสัยทัศน์
คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำ ด้านสุขภาพชุมชนที่ได้มาตรฐานวิชาชีพสากล
SEE ALL
ที่อยู่ติดต่อ
  • 79/99 ตำบลตลาด อำเภอเมือง
  • จังหวัดมหาสารคาม 44000
  • 043 021021
  • medicine@msu.ac.th
Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget