ชาตรี ไตรยขันธ์
หัวหน้างานพัสดุ

7750

chatree.trai@hotmail.com

พรรัชดา คำแสนโคตร
นักวิชาการพัสดุ

7783

paew2310@gmail.com

ประทุมพร อนันตวุฒิ
นักวิชาการพัสดุ

7783

film1704@hotmail.com

เปียทิพย์ ปะริเตสัง
นักวิชาการพัสดุ

7876

piatip.p@msu.ac.th

งานพัสดุ

บริบทของหน่วยงาน/บริการ

วัน เวลาทำการ

ในเวลาทำการ

โรงพยาบาลสุทธาเวช

08.00 – 16.00 น.

คณะแพทยศาสตร์

08.30 – 16.30 น.

นอกเวลาราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สถานที่ติดต่อ และ เบอร์โทรศัพท์

คณะแพทยศาสตร์ มมส วิสัยทัศน์
คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำ ด้านสุขภาพชุมชนที่ได้มาตรฐานวิชาชีพสากล
SEE ALL
ที่อยู่ติดต่อ
  • 79/99 ตำบลตลาด อำเภอเมือง
  • จังหวัดมหาสารคาม 44000
  • 043 021021
  • medicine@msu.ac.th
Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget