2. แนวทางการจัดทำสัญญานักศึกษาแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2566 3. ตัวอย่าง สัญญานักศึกษาแพทย์ปี 2566
Read more
ตารางการตรวจร่างกายนิสิตใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2566ระหว่างวันที่ 19 – 22 มิถุนายน 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Read more
ในวัน อังคาร ที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง ประชุมสมพร โพธินาม ชั้น 2 อาคารคณะแพทยศาสตร์หลังที่ 2
Read more
คณะแพทยศาสตร์ มมส วิสัยทัศน์
คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำ ด้านสุขภาพชุมชนที่ได้มาตรฐานวิชาชีพสากล
SEE ALL
ที่อยู่ติดต่อ
  • 79/99 ตำบลตลาด อำเภอเมือง
  • จังหวัดมหาสารคาม 44000
  • 043 021021
  • medicine@msu.ac.th
Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget