สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต

# หัวข้อ ดาวน์โหลด
1 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษานิสิต Link
2 แนวปฏิบัติ เรื่อง การช่วยเหลือนิสิตที่มีปัญหา Link
3 แนวปฏิบัติ เรื่อง การรายงานปัญหาการเรียนของนิสิต Link
4 แบบบันทึกข้อมูลการให้คำปรึกษานิสิตคณะแพทยศาสตร์ Link
5 คู่มือการให้คำปรึกษา Case Study Link

คณะแพทยศาสตร์ มมส วิสัยทัศน์
คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำ ด้านสุขภาพชุมชนที่ได้มาตรฐานวิชาชีพสากล
SEE ALL
ที่อยู่ติดต่อ
  • 79/99 ตำบลตลาด อำเภอเมือง
  • จังหวัดมหาสารคาม 44000
  • 043 021021
  • [email protected]
Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget