วันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมริเวอร์ฟร้อนท์ จังหวัดมุกดาหาร รองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงศิรินาถ ตงศิริ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ โดยกิจการรมจัดขึ้น 3 วัน ในระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2565 ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยสำหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุน มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ทักษะ ทางด้านการจัดทำผลงานทางวิชาการ กระตุ้นให้บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์จัดทำผลงาน และเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น
Read more
คณะแพทยศาสตร์ มมส วิสัยทัศน์
คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำ ด้านสุขภาพชุมชนที่ได้มาตรฐานวิชาชีพสากล
SEE ALL
ที่อยู่ติดต่อ
  • 79/99 ตำบลตลาด อำเภอเมือง
  • จังหวัดมหาสารคาม 44000
  • 043 021021
  • medicine@msu.ac.th
Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget