วันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ME2-0710 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลังที่ 2 ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยคุณสุรชัย สุทธิวรชัย ประธานมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนในการมอบทุน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดี คณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต ร่วมต้อนรับ แสดงความขอบคุณ และรับมอบทุนการศึกษามูลนิธิทุนแพทยศาสตร์เพื่อปวงประชา ที่เล็งเห็นความสำคัญและให้โอกาสทางการศึกษา สำหรับนิสิตแพทย์ในภูมิภาคที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยได้เริ่มให้ทุนนิสิตสาขาแพทยศาสตร์ประเภท ต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นมา และในปีการศึกษา 
Read more
(1) พยาบาล จำนวน 26 อัตรา(2) นักวิชาการโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา(3) นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา(4) นักวิชาการเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา(5) ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม จำนวน 1 อัตรา
Read more
(1) ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 6 อัตรา(2) พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 12 อัตรา(3) ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา(4) พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา(5) พนักงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา
Read more
วันศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รัฐ สอนสุภาพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์แพทย์ และบุคลากรฝ่ายวิชาการ เข้าตรวจเยี่ยมแพทย์เพิ่มพูนทักษะและประเมินสถาบันที่ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ตามโครงการ “ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันที่ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ” โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับมอบหมายจากแพทยสภาในตรวจเยี่ยมเพื่อพัฒนาคุณภาพของการบริการทางการแพทย์และสถานบริการทางการแพทย์ และเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ และส่งเสริมการกระจายแพทย์ในส่วนภูมิภาค โดยมี นายแพทย์ธนากร จิรชวาลา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด พร้อมด้วยอาจารย์แพทย์ และบุคลากรโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือในการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้
Read more
คณะแพทยศาสตร์ มมส วิสัยทัศน์
คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำ ด้านสุขภาพชุมชนที่ได้มาตรฐานวิชาชีพสากล
SEE ALL
ที่อยู่ติดต่อ
  • 79/99 ตำบลตลาด อำเภอเมือง
  • จังหวัดมหาสารคาม 44000
  • 043 021021
  • medicine@msu.ac.th
Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget