โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนแผนกลยุทธ์โรงพยาบาลสุทธาเวช พ.ศ.2564 – 2565 ระยะ 2 ปี (วันที่ 1)

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนแผนกลยุทธ์โรงพยาบาลสุทธาเวช พ.ศ.2564 – 2565 ระยะ 2 ปี (วันที่ 1)

วันพฤหัสบดี ที่ 1 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมเฉลิมวราวิทย์ อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนแผนกลยุทธ์โรงพยาบาลสุทธาเวช พ.ศ.2564 – 2565 (ระยะ 2 ปี) กล่าวรายงานโดย อาจารย์ นายแพทย์บวร เสนสุโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุทธาเวช โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนแผนกลยุทธ์โรงพยาบาลสุทธาเวช พ.ศ.2564 – 2565 ระยะ 2 ปี ดำเนินการจัดโครงการเป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์ของโรงพยาบาลสุทธาเวช ให้สอดคล้องกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย และนโยบายของผู้บริหาร กิจกรรมประกอบด้วยพิธีเปิดโครงการฯ การบรรยายแนวทางการจัดทำแผนกลยุทธ์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ คณะการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยทีมวิทยากร และกิจกรรมกลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติการ

คณะแพทยศาสตร์ มมส วิสัยทัศน์
คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำ ด้านสุขภาพชุมชนที่ได้มาตรฐานวิชาชีพสากล
SEE ALL
ที่อยู่ติดต่อ
  • 79/99 ตำบลตลาด อำเภอเมือง
  • จังหวัดมหาสารคาม 44000
  • 043 021021
  • medicine@msu.ac.th
Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget