โครงการพี่น้องคล้องใจ จับมือกันไปมุ่งสู่ฝัน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันศุกร์ ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 12.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ME-0701 (ห้อง 50 ที่นั่ง) ชั้น 7 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลังที่ 2 ผศ.นพ.เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานโครงการพี่น้องคล้องใจ จับมือกันไปมุ่งสู่ฝัน หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในรูปแบบ Online มีวัตถุประสงค์ในการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตใหม่สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ในด้านกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตววรรษ ที่ 21 เพื่อให้เกิดสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์พฤต ธนรัช คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี และภาอังกฤษ

คณะแพทยศาสตร์ มมส วิสัยทัศน์
คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำ ด้านสุขภาพชุมชนที่ได้มาตรฐานวิชาชีพสากล
SEE ALL
ที่อยู่ติดต่อ
  • 79/99 ตำบลตลาด อำเภอเมือง
  • จังหวัดมหาสารคาม 44000
  • 043 021021
  • medicine@msu.ac.th
Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget