คณะแพทยศาสตร์จัดนิทรรศการวันแพทย์ ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ บริเวณข้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลังที่ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดนิทรรศการวันแพทย์ ประจำปี 2564 กล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพอุทิศ กั้วสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การจัดนิทรรศการวันแพทย์ ประจำปี 2564 ในครั้งนี้เนื่องด้วยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 73 ตอนที่ 103 ลว.11 ธันวาคม 2499 กำหนดให้ วันที่ 27 พฤศจิกายน เป็นวันแพทย์ ของประเทศไทย โดยแพทย์ได้ปฏิบัติงานบริการประชาชนทั้งในด้านการป้องกันและรักษาโรค เป็นภารกิจหนักที่ต้องทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจ เสียสละทั้งส่วนตัวและครอบครัวเพื่อรักษาการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนตลอดมา ควรที่องค์กรที่รับผิดชอบและสังคมจะให้กำลังใจและประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับต่อสังคม โดยเฉพาะปีนี้มีแพทย์หลายท่านได้แสดงออกถึงความเสียสละ ระดมสรรพกำลังอย่างเต็มที่ในการรักษาผู้ติดเชื้อ ต่อต้านโรคระบาดโควิด 19 จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสามารณชนทั่วไป

คณะแพทยศาสตร์ มมส วิสัยทัศน์
คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำ ด้านสุขภาพชุมชนที่ได้มาตรฐานวิชาชีพสากล
SEE ALL
ที่อยู่ติดต่อ
  • 79/99 ตำบลตลาด อำเภอเมือง
  • จังหวัดมหาสารคาม 44000
  • 043 021021
  • medicine@msu.ac.th
Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget