มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วันอังคาร ที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม  ME2-0710 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลังที่ 2 มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยคุณสุรชัย สุทธิวรชัย  ประธานมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนในการมอบทุน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ร่วมต้อนรับ แสดงความขอบคุณ และรับมอบทุนการศึกษามูลนิธิทุนแพทยศาสตร์เพื่อปวงประชา ที่เล็งเห็นความสำคัญและให้โอกาสทางการศึกษาสำหรับนิสิตแพทย์ในภูมิภาคที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยได้เริ่มให้ทุนนิสิตสาขาแพทยศาสตร์ประเภทต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นมา และในปีการศึกษา 2564 ได้มอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง จำนวน 7 ราย และทุนการศึกษารายใหม่ จำนวน 3 ราย รวมเป็นจำนวน 10 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 600,000  บาท (หกแสนบาทถ้วน)                       

คณะแพทยศาสตร์ มมส วิสัยทัศน์
คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำ ด้านสุขภาพชุมชนที่ได้มาตรฐานวิชาชีพสากล
SEE ALL
ที่อยู่ติดต่อ
  • 79/99 ตำบลตลาด อำเภอเมือง
  • จังหวัดมหาสารคาม 44000
  • 043 021021
  • medicine@msu.ac.th
Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget