คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์

ตามที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการขอรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ จากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) ได้รับ Certifcate รับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แล้วนั้น

โดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นสถาบันการศึกษาแพทยศาสตร์ ที่มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อความเป็นสากลและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศต่อไป

คณะแพทยศาสตร์ มมส วิสัยทัศน์
คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำ ด้านสุขภาพชุมชนที่ได้มาตรฐานวิชาชีพสากล
SEE ALL
ที่อยู่ติดต่อ
  • 79/99 ตำบลตลาด อำเภอเมือง
  • จังหวัดมหาสารคาม 44000
  • 043 021021
  • medicine@msu.ac.th
Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget