พิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ กับโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

วันพุธ ที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 -10.30 น.ณ ห้องประชุม ME2-0701 ชั้น 7 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะแพทยศาสตร์จัดพิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับมอบอำนาจลงนามความร่วมมือจากรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมลงนามกับ นายแพทย์ปราโมทย์ นิลเปรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น และมีอาจารย์นายแพทย์บวร แสนสุโพธิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุทธาเวช และนายแพทย์วิทยา คนงาม ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ลงนามเป็นพยาน

พิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษา และบริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและงานวิจัยระหว่างแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

คณะแพทยศาสตร์ มมส วิสัยทัศน์
คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำ ด้านสุขภาพชุมชนที่ได้มาตรฐานวิชาชีพสากล
SEE ALL
ที่อยู่ติดต่อ
  • 79/99 ตำบลตลาด อำเภอเมือง
  • จังหวัดมหาสารคาม 44000
  • 043 021021
  • medicine@msu.ac.th
Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget