โครงการผ่อนพักตระหนักรู้  สู่สมดุลชีวิต

ในระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรม The River อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการผ่อนพักตระหนักรู้ สู่สมดุลชีวิต ให้กับนิสิตสาขาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์.ดร.อริยะพร คุโรดะ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และ อาจารย์ แพทย์หญิงวราพร วัฒนากูล อาจารย์แพทย์โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นวิทยากรในครั้งนี้

โครงการผ่อนพักตระหนักรู้ สู่สมดุลชีวิต จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้มีการสำรวจความรู้สึกนึกคิดของตนเอง สร้างความสมดุลกาย ใจ ความคิดและเพื่อให้นิสิตเรียนรู้กลุ่ม เรียนรู้โลกภายนอกตำราเรียน ซึ่งเป็นส่วนต่อจาก workshop basic communication skill  ที่ผ่านมาเพื่อเป็นการสร้างเสริมทักษะการสื่อสารเพิ่มเติม และเป็นการสำรวจความรู้สึกนึกคิด แบบแผนพฤติกรรมของนิสิตที่ปรากฏออกภายนอก สร้างความสมดุลกาย ใจ ความคิด การมีเวลาใคร่ครวญกับตัวเอง และเรียนรู้กลุ่ม เรียนรู้โลกภายนอกตำราเรียน

คณะแพทยศาสตร์ มมส วิสัยทัศน์
คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำ ด้านสุขภาพชุมชนที่ได้มาตรฐานวิชาชีพสากล
SEE ALL
ที่อยู่ติดต่อ
  • 79/99 ตำบลตลาด อำเภอเมือง
  • จังหวัดมหาสารคาม 44000
  • 043 021021
  • medicine@msu.ac.th
Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget