มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ME2-0710 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลังที่ 2 ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยคุณสุรชัย สุทธิวรชัย ประธานมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนในการมอบทุน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดี คณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต ร่วมต้อนรับ แสดงความขอบคุณ และรับมอบทุนการศึกษามูลนิธิทุนแพทยศาสตร์เพื่อปวงประชา ที่เล็งเห็นความสำคัญและให้โอกาสทางการศึกษา สำหรับนิสิตแพทย์ในภูมิภาคที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยได้เริ่มให้ทุนนิสิตสาขาแพทยศาสตร์ประเภท ต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นมา และในปีการศึกษา 2565 ได้มอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง จำนวน 12 ราย และทุนการศึกษารายใหม่ จำนวน 4 ราย รวมเป็นจำนวน 12 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 720,000 บาท

คณะแพทยศาสตร์ มมส วิสัยทัศน์
คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำ ด้านสุขภาพชุมชนที่ได้มาตรฐานวิชาชีพสากล
SEE ALL
ที่อยู่ติดต่อ
  • 79/99 ตำบลตลาด อำเภอเมือง
  • จังหวัดมหาสารคาม 44000
  • 043 021021
  • medicine@msu.ac.th
Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget