ขอเชิญแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะการซื้อกล้องส่องตรวจท่อทางเดินปัสสาวะและกระเพราะปัสสาวะแบบโค้งงอ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

คณะแพทยศาสตร์ มมส วิสัยทัศน์
คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำ ด้านสุขภาพชุมชนที่ได้มาตรฐานวิชาชีพสากล
SEE ALL
ที่อยู่ติดต่อ
  • 79/99 ตำบลตลาด อำเภอเมือง
  • จังหวัดมหาสารคาม 44000
  • 043 021021
  • medicine@msu.ac.th
Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget