สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์และงานแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มมส เข้าร่วมหารือข้อตกลงในการเตรียมความพร้อมแหล่งฝึกประสบการณ์ของนิสิต

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์และงานแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมหารือข้อตกลงในการเตรียมความพร้อมแหล่งฝึกประสบการณ์ของนิสิตในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

นอกจากนั้นยังได้ศึกษาดูระบบงานในส่วนงานการแพทย์แผนไทย กับกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลโพนทอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

ขอขอบพระคุณโรงพยาบาลโพนทองเป็นอย่างสูงสำหรับการต้อนรับอันอบอุ่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล และความพร้อมในความร่วมมือทั้งทางวิชาการและงานบริการ ซึ่งทางสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์และงานแพทย์แผนไทยประยุกต์ได้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์และจะนำไปเป็นแนวทางการทำงานในส่วนต่าง ๆ ต่อไป

คณะแพทยศาสตร์ มมส วิสัยทัศน์
คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำ ด้านสุขภาพชุมชนที่ได้มาตรฐานวิชาชีพสากล
SEE ALL
ที่อยู่ติดต่อ
  • 79/99 ตำบลตลาด อำเภอเมือง
  • จังหวัดมหาสารคาม 44000
  • 043 021021
  • medicine@msu.ac.th
Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget