คณะแพทยศาสตร์ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินองค์กรฝึกอบรมที่ขอเปิดดำเนินการหลักสูตรฝึกอบรมตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย์ (มคฉ.๑) มมส

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับอาจารย์อัจฉรา ชนะบุญ หัวหน้าทีมผู้ตรวจประเมินองค์กรฝึกอบรมที่ขอเปิดดำเนินการหลักสูตรฝึกอบรมตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย์ (มคฉ.๑) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ คณะกรรมการตรวจประเมิน เจ้าหน้าที่จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จากที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ยื่นความประสงค์ขอเปิดดำเนินการหลักสูตรฝึกอบรมตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย์ (มคฉ.๑) ในสาขาพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ และทางคณะกรรมการได้มีกำหนดประชุมเพื่อการตรวจประเมินองค์กรฝึกอบรมที่ขอเปิดดำเนินการหลักสูตรฝึกอบรมตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย์ (มคฉ.๑) ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยการตรวจประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

คณะแพทยศาสตร์ มมส วิสัยทัศน์
คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำ ด้านสุขภาพชุมชนที่ได้มาตรฐานวิชาชีพสากล
SEE ALL
ที่อยู่ติดต่อ
  • 79/99 ตำบลตลาด อำเภอเมือง
  • จังหวัดมหาสารคาม 44000
  • 043 021021
  • medicine@msu.ac.th
Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget