ประกาศให้บุคคลที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ เพิ่มเติม เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ 18 ในวัน อังคาร ที่ 9 พฤษภาคม 2566

ในวัน อังคาร ที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง ประชุมสมพร โพธินาม ชั้น 2 อาคารคณะแพทยศาสตร์หลังที่ 2

คณะแพทยศาสตร์ มมส วิสัยทัศน์
คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำ ด้านสุขภาพชุมชนที่ได้มาตรฐานวิชาชีพสากล
SEE ALL
ที่อยู่ติดต่อ
  • 79/99 ตำบลตลาด อำเภอเมือง
  • จังหวัดมหาสารคาม 44000
  • 043 021021
  • medicine@msu.ac.th
Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget