การประชุมการพัฒนาคุณภาพองค์กรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ME2-0710 ชั้น 7 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการประชุมการพัฒนาคุณภาพองค์กร ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงรัชฎา ฉายจิตร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มาให้ข้อเสนอแนะเพื่อการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพองค์กร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้เพื่อการพัฒนาต่อไป

คณะแพทยศาสตร์ มมส วิสัยทัศน์
คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำ ด้านสุขภาพชุมชนที่ได้มาตรฐานวิชาชีพสากล
SEE ALL
ที่อยู่ติดต่อ
  • 79/99 ตำบลตลาด อำเภอเมือง
  • จังหวัดมหาสารคาม 44000
  • 043 021021
  • [email protected]
Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget