ตำแหน่ง พยาบาล / นักวิชาการโภชนาการ / นักวิชาการเวชสถิติ / นักรังสีการแพทย์ / ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
Read more
(1) แพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา (2) นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (3) ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (พนักงานการเงินฯ) จำนวน 1 อัตรา (4) พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 8 อัตรา (5) ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 2 อัตรา (6) พนักงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
Read more
ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล , พนักงานช่วยการพยาบาล , พนักงานขับรถยนต์และพนักงานทั่วไป (แม่บ้าน)
Read more
ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล,พนักงานช่วยการพยาบาล,ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด,พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานทั่วไป
Read more
(1) พยาบาล จำนวน 26 อัตรา(2) นักวิชาการโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา(3) นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา(4) นักวิชาการเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา(5) ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม จำนวน 1 อัตรา
Read more
(1) ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 6 อัตรา(2) พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 12 อัตรา(3) ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา(4) พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา(5) พนักงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา
Read more
คณะแพทยศาสตร์ มมส วิสัยทัศน์
คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำ ด้านสุขภาพชุมชนที่ได้มาตรฐานวิชาชีพสากล
SEE ALL
ที่อยู่ติดต่อ
  • 79/99 ตำบลตลาด อำเภอเมือง
  • จังหวัดมหาสารคาม 44000
  • 043 021021
  • medicine@msu.ac.th
Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget