โครงการเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565

ในระหว่างวันที่ 10 – 11 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมเฉลิม วราวิทย์ อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พญ.ศิรินาถ ตงศิริ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรในครั้งนี้

ตามที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในเขตพื้นที่ 9 จังหวัด เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียน มีความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จึงได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมุ่งหวังให้นักเรียนมีความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ด้านการเรียนวิชาแพทยศาสตร์ และด้านทักษะการสื่อสารเบื้องต้น

คณะแพทยศาสตร์ มมส วิสัยทัศน์
คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำ ด้านสุขภาพชุมชนที่ได้มาตรฐานวิชาชีพสากล
SEE ALL
ที่อยู่ติดต่อ
  • 79/99 ตำบลตลาด อำเภอเมือง
  • จังหวัดมหาสารคาม 44000
  • 043 021021
  • medicine@msu.ac.th
Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget