โครงการจิตอาสาเพื่อการประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสุทธาเวช

วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 60 ที่นั่ง ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช อาจารย์ นายแพทย์บวร แสนสุโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา มะเสนา ประธานชมรมข้าราชการบำนาญ จังหวัดมหาสารคาม และคณะฯ ในการประชุมแนะนำโครงการ และเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการจิตอาสาเพื่อการประชาสัมพันธ์ ซึ่งชมรมข้าราชการบำเหน็จ บำนาญ จังหวัดมหาสารคาม เป็นชมรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ นอกประจำการ (ผู้ที่เกษียณอายุราชการ) ได้มีจิตอาสาในการสร้างประโยชน์ในสถานพยาบาล ช่วยงานด่านหน้าประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสุทธาเวช เช่น การต้อนรับผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลสุทธาเวช แนะนำทำบัตรใหม่ แนะนำผู้ป่วยนัด ผู้ป่วยทั่วไป แนะนำการตรวจสอบสิทธิ และบริการอื่นๆ ของทางโรงพยาบาล แนะนำข้อมูล ช่วยเหลือ การทำบัตรด้วยเครื่องให้บริการอัตโนมัติ Kiosk (ตู้คีออส) และแนะนำการกดบัตรคิว ดูแลช่วยเหลือผู้ใช้บริการ คัดกรองผู้ป่วยไปห้องตรวจ ห้องฉุกเฉิน แนะนำบริการผู้ป่วยที่ไม่มีคิวตรวจ ตลอดจน บอกเส้นทางสถานที่ แนะนำทำบัตรใหม่ แนะนำการตรวจสอบสิทธิ แนะนำผู้ป่วยนัด และพาผู้ใช้บริการไปส่งยังหน่วยต่าง ๆ

ในการนี้ อาจารย์ พญ.กฤติยากร ดงเทียมสี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้แนะนำการให้บริการคลินิกต่าง ๆ และการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ก่อนที่จะชมสถานที่ปฏิบัติงานด่านหน้าโรงพยาบาลโรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะแพทยศาสตร์ มมส วิสัยทัศน์
คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำ ด้านสุขภาพชุมชนที่ได้มาตรฐานวิชาชีพสากล
SEE ALL
ที่อยู่ติดต่อ
  • 79/99 ตำบลตลาด อำเภอเมือง
  • จังหวัดมหาสารคาม 44000
  • 043 021021
  • medicine@msu.ac.th
Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget