คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับนักศึกษาแลกเปลี่ยนด้านงานวิจัยและศึกษาดูงานการบริการทางแพทย์ จาก Aristotle University ประเทศกรีซ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับนักศึกษาต่างชาติ Miss Argryo Petraki จาก Aristotle University ประเทศกรีซ เพื่อร่วมทำวิจัย เรื่อง การตรวจประเมินสมรรถนะร่างกายผู้สูงอายุด้านความเปราะบาง (Frailty in older adults residing in the Maha Sarakham Social Welfare Home for Older Persons, Northeastern Thailand) ในระหว่างวันที่ 5 – 22 กันยายน 2565 โดยมี ผศ.ดร.พิศมัย หอมจำปา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการทำวิจัย ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านมหาสารคาม และศึกษาดูงานการบริการทางด้านการแพทย์ ณ โรงพยาบาลสุทธาเวช ซึ่งการแลกเปลี่ยนด้านงานวิจัยและการศึกษาดูงานดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนงานวิจัยนิสิตและนักศึกษาต่างประเทศของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (IFMSA)

คณะแพทยศาสตร์ มมส วิสัยทัศน์
คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำ ด้านสุขภาพชุมชนที่ได้มาตรฐานวิชาชีพสากล
SEE ALL
ที่อยู่ติดต่อ
  • 79/99 ตำบลตลาด อำเภอเมือง
  • จังหวัดมหาสารคาม 44000
  • 043 021021
  • medicine@msu.ac.th
Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget