ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2567

 1. นักวิชาการศึกษา สังกัดงานกิจการนิสิต
 2. นักวิชาการศึกษา (ครูช่วยสอน) สังกัดสวนเด็กสุทธาเวช งานเวชกรรมสังคม
 3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานเวชระเบียนและสถิติ
 4. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ธุรการ) สังกัดงานการพยาบาล
 5. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (พนักงานการเงินฯ) สังกัดงานการเงินและบัญชี
 6. พนักงานขับรถยนต์ สังกัดงานธุรการและยานยนต์
 7. พนักงานช่วยการพยาบาล สังกัดงานการพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ มมส วิสัยทัศน์
คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำ ด้านสุขภาพชุมชนที่ได้มาตรฐานวิชาชีพสากล
SEE ALL
ที่อยู่ติดต่อ
 • 79/99 ตำบลตลาด อำเภอเมือง
 • จังหวัดมหาสารคาม 44000
 • 043 021021
 • medicine@msu.ac.th
Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget