ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ “Early Childcare and Education Colladoration”ครั้งที่ 1 ในโอกาสวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 20 ปี

Thailand Early Chidcare Education & Collaboration

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ “Early Childcare and Education Colladoration”ครั้งที่ 1 ในโอกาสวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 20 ปี ในวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมสมพร โพธินาม อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 31 ตุลาคม 2566 โดยค่าลงทะเบียนแบบ online ราคา 1,000 บาท on-site ราคา 2,500 บาท หากชำระค่าลงทะเบียนหลังวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ค่าลงทะเบียนแบบ online ราคา 1,500 บาท on-site ราคา 3,000 บาท ลงทะเบียนได้ที่ : คลิก

คณะแพทยศาสตร์ มมส วิสัยทัศน์
คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำ ด้านสุขภาพชุมชนที่ได้มาตรฐานวิชาชีพสากล
SEE ALL
ที่อยู่ติดต่อ
  • 79/99 ตำบลตลาด อำเภอเมือง
  • จังหวัดมหาสารคาม 44000
  • 043 021021
  • [email protected]
Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget