โรงพยาบาลสุทธาเวชให้การต้อนรับกรรมการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลที่เข้าร่วมให้บริการล้างไตในช่องท้องด้วยเครื่องอัตโนมัติ (APD) ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 12.00 ณ ห้องประชุม 60 ที่นั่ง ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์นายแพทย์บวร แสนสุโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุทธาเวช รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกมลวรรณ ตั้งวรพงศ์ชัย อายุรแพทย์โรคไต พร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาลสุทธาเวช ให้การตอนรับ นายแพทย์สุชาย ศรีทิพยวรรณ เลขาธิการสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และกรรมการตรวจเยี่ยมติดตามการให้บริการล้างไตในช่องท้องด้วยเครื่องอัตโนมัติ (Automated Peritoneal Dialysis : APD) ในการเข้าเยี่ยมและกำกับติดตามโรงพยาบาลที่เข้าร่วมให้บริการล้างไตในช่องท้องด้วยเครื่องอัตโนมัติ (APD) เพื่อให้คำปรึกษา รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะและร่วมกันแก้ไขปัญหาให้แก่หน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานต่อไป

คณะแพทยศาสตร์ มมส วิสัยทัศน์
คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำ ด้านสุขภาพชุมชนที่ได้มาตรฐานวิชาชีพสากล
SEE ALL
ที่อยู่ติดต่อ
  • 79/99 ตำบลตลาด อำเภอเมือง
  • จังหวัดมหาสารคาม 44000
  • 043 021021
  • medicine@msu.ac.th
Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget